Ποιοι είμαστε

The Team at Glymav

Our specialized team, focused on coal and petcoke commodities, combines deep industry knowledge with expertise in market trends, regulatory insights, and supply chain optimization. They are pivotal in providing precise, strategic solutions to our clients, driving our leadership and growth in this competitive sector.

glymav international business
  • Expert professionals
  • Commodities specialization
  • Strategic insight
  • Market adaptability
  • Collaborative approach
  • Client-focused
ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΆΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΆΤΗΣ

Διευθύνων Σύμβουλος

GEORGE GLYMAN

GEORGE GLYMAN

Διευθυντής Επενδύσεων

ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΌΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΌΠΟΥΛΟΣ

Αντιπρόεδρος Διαχείρισης Έργων

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΝΤΖΗ

Εκτελεστικός βοηθός

DIMITRIS VASSILAS

DIMITRIS VASSILAS

Στέλεχος πωλήσεων

SAADELDIN ASHRAF EL BEZRY

Στέλεχος πωλήσεων

DAVID ONDITI

DAVID ONDITI

Επιχειρήσεις στην Αφρική

© Glymav International. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.